Slide quan hệ cổ đông
Trang chủ Cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

 Tập đoàn Hà Đô trân trong gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018    
 
Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018
 
Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018
 
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5 6Tiếp Cuối »