Slide quan hệ cổ đông
Trang chủ Cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Hướng dẫn về việc thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn CSH và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
 
Tập đoàn trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
 
Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo Phát hành cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo Bạch, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng  
 
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9Tiếp Cuối »