Giới thiệu
Trang chủ Giới thiệu Các mốc thời gian

Các mốc thời gian

1990

Thành lập Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng

1992

Xí nghiệp xây dựng được chuyển sang đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Công ty Xây dựng Hà Đô

 1994

Công ty Xây dựng Hà Đô ký Hợp đồng đầu tiên trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản, đánh dấu sự phát triển ngành nghề mới trong lĩnh vực Đầu tư Bất động sản.

 1996

Công ty Xây dựng Hà Đô sáp nhập với Công ty Thiết bị cơ điện lấy tên là Công ty Hà Đô.

 2004

Công ty Hà Đô được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hà Đô.

 2005

Chuyển đổi các xí nghiệp thành viên thành các Công ty Cổ phần gồm: Công ty Cổ phần Hà Đô1; Công ty Cổ phần Hà Đô 2; Công ty Cổ phần Hà Đô 4; Thành lập Công ty Cổ phần Za Hưng và thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện ZaHung tại tỉnh Quảng Nam.

 2008

Tiếp tục chuyển đổi các xí nghiệp thành viên còn lại thành Công ty Cổ phần gồm: Công ty Cổ phần Hà Đô 3; Công ty Cổ phần Hà Đô 5; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Hà Đô; Thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Hà Đô.

 2010

Chính thức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE nay là HSX) với mã cổ phiếu là HDG. Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Viết tắt là Tập đoàn

Hà Đô). Thành lập Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô và Văn phòng đại diện tại Thủ đô Viêng Chăn - nước CHDCND Lào

 2011

Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà

Đổi tên Công ty CP Hà Đô 5 thành Công ty CP Cơ điện Xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô

 2012

Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành & Khai thác Bất động sản Hà Đô

Thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Đô

Sáp nhập Công ty CP Hà Đô 3 vào Công ty CP Hà Đô 2 và đổi tên thành Công ty CP Hà Đô 23

Thành lập Công ty Cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn  

 2013

Tiến hành cơ cấu lại tổ chức hoạt động của bộ máy nhân sự Chi nhánh Miền Nam theo mô hình: các Ban của Chi nhánh là đại diện bộ phận của các Phòng tại Văn phòng Công ty

2014

Tách Phòng Tài chính - Kế toán & Kiểm toán thành Phòng Tài chính và Phòng Kế toán & Kiểm toán

2015

Thành lập Phòng Tiếp thị nhận thầu xây lắp

2016

Thành lập Chi nhánh khách sạn Ibis

Thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ và Ban Phát triển Tái định cư Chung cư cũ Sài Gòn