Slide quan hệ cổ đông
Trang chủ Cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017
 
Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017
 
Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I/2017
 
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5Tiếp Cuối »